Pomoc Pomoc Wersja dla osób słabowidzących Czcionka normalna Czcionka większa Czcionka największa
Szukaj  
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Powiat Krośnieński

66-600 Krosno Odrzańskie ul. Piastów 10b
Telefon: 68 383 0211; 68 383 0218 Faks: 68 383 0236
E-Mail: sekretariat@powiatkrosnienski.pl
WWW: http://www.powiatkrosnienski.pl
Skrytka ePUAP: /x3xn61mg7i/skrytka
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]Geodezja, kartografia

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
Przeniesienie własności działek pod zabudowaniami
Przyjmowanie do zasobu dokumentacji pomiarowej
Przyznanie własności działek dożywotnich
Udostępnienie materiałów oraz informacji stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
Ustalenie stron, składanie pozwów do sądu powszechnego o uzgodnienie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, udział w rozprawach
Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych
Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych
Wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów
Wydanie zaświadczenia celem wykreślenia wzmianki scaleniowo – wymiennej z księgi wieczystej
Wydanie zaświadczenia na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego jakim budynkiem zabudowana jest nieruchomość
Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych, kartograficznych
Zgłoszenie lub uzupełnienie zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej
Zgłoszenie wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z wnioskiem o bonifikatę
UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij